Managementul Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche

Proiect finantat de Uniunea Europeana din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu.

 

Valoarea proiectului

Valoare totala: 399.910 Lei

Contributie Uniunea Europeana: 268.150 Lei

Contributie Nationala (bugetul de stat): 67.038 Lei

 

Unitatea de implementare a proiectului

Bungardean Codruta - Manager de proiect

Mera Ovidiu - Expert mediu

Miron Camelia - Responsabil financiar

Budusan Floare - Responsabil achizitii

Muresan Ioan-Sorin - Responsabil vizibilitate

Informatii generale

Titlul proiectului: Managementul Sitului Natura 2000 „Sărăturile-Ocna Veche”
Solicitantul: Municipiul Turda
Valoarea totală a proiectului:   399.910 Lei / 95.421 Euro;
Durata proiectului: 22 luni
Localizarea proiectului:
     Numele ariei protejate:   Sărăturile Ocna Veche
     Codul Sitului Natura 2000:   ROSCI0223
     Regiunea de dezvoltare:   Nord-Vest

 

Obiectivele proiectului

Obiectiv general:  Protecţia sitului „Sărăturile Ocna Veche” printr-un management adecvat în vederea menţinerii biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin implementarea reţelei Natura 2000 la nivelul Regiunii Nord-Vest.

Obiective specifice: 
1. Realizarea unui sistem coerent de management al ariei protejate „Sărăturile Ocna Veche”  care să asigure protecţia adecvată a speciilor şi habitatelor identificate.

2.  Influenţarea percepţiei publicului larg, a comunităţii locale şi a factorilor de decizie de la nivel regional în spiritul imperativelor de conservare a patrimoniului şi de dezvoltare durabilă a ariei protejate prin acţiuni de informare, conştientizare şi consultare care să creioneze o atitudine favorabilă faţă de valorile sitului.

Activitatile proiectului

Proiectul propus are 2 categorii de activităţi destinate îndeplinirii obiectivului general al proiectului, respectiv: elaborarea planului de management al ariei naturale protejate şi crearea bazei de date necesare pentru planificarea acestuia şi activităţi de consultare, conştientizare şi informare:

  • Elaborarea planului de management şi parcurgerea procedurii de evaluare strategică de mediu
  • Realizarea unei baze de date în sistem GIS care să cuprindă planificarea în timp şi spaţiu a activităţilor şi costurilor aferente acestuia în sit, precum şi planificarea planului de management
  • Organizarea dezbaterii publice a planului de management (ca parte a procesului de aprobare a planului)
  • Organizarea unui simpozion cu actorii implicaţi în studierea, conservarea, protejarea şi dezvoltarea durabilă a situl Sărăturile Ocna Veche
  • Campanie de informare şi conştientizare a populaţiei, cu subactivităţile:

- Informarea vizitatorilor şi turiştilor privind derularea proiectului şi respectarea legislaţiei privind protecţia mediului
- Informarea riveranilor ariei protejate cu privire la consecinţele depozitării iresponsabile a deşeurilor în locuri neamenajate („Fii conştient, fii responsabil !”)
- Informarea şi conştientizarea populaţiei şcolare cu privire la importanţa conservării biodiversităţii
- Informarea fermierilor din zonă privind consecinţele păşunatului în zona tampon a sitului

  • Evaluarea gradului de conştientizare la nivelul comunităţii locale cu privire la  importanţa conservării biodiversităţii şi menţinerii unui mediu curat
  • Informare şi publicitate
Vezi stadiul actual