Managementul Sitului Natura 2000 Sărăturile Ocna Veche

Proiect finantat de Uniunea Europeana din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu.

 

  • banner

Informatii finantare

Pentru informatii despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Managementul Sitului Natura 2000

Sărăturile Ocna Veche

În cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Primăria Muncipiului Turda a început în data de 01 noiembrie 2010 implementarea proiectului Managementul Sitului Natura 2000 „Sărăturile Ocna Veche”.

Proiectul are o valoare totală de 399.910,96 Lei, din care 268.150,40 Lei este contribuţie a Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 67.037,60 contribuţie naţională (buget de stat).

Obiectivele acestui proiect sunt realizarea unui sistem coerent de management al ariei protejate „Sărăturile Ocna Veche” care să asigure protecţia adecvată a speciilor şi habitatelor identificate, şi influenţarea percepţiei comunităţii locale în spiritul conservării patrimoniului şi al dezvoltării durabile a ariei protejate prin acţiuni de informare, conştientizare şi consultare care să creioneze o atitudine favorabilă faţă de valorile sitului.

Principalele activităţi ce se vor desfăşura în cursul perioadei de implementare de 22 de luni, vor fi elaborarea unui plan de management al ariei naturale protejate şi crearea bazei de date necesare pentru planificarea acestuia, şi activităţi de consultare, conştientizare şi informare a comunităţii locale, a publicului larg şi a factorilor de decizie de la nivel local şi regional.

Continutul acestui site nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.